بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 19172    1398/04/16
ساعت کاری اداره آموزش در ایام مردادماه
ساعت کاری اداره آموزش در مردادماه
کد خبر: 18054    1398/01/31
اطلاعیه نحوه درخواست مهمانی،انتقال و تغییر رشته جهت سال تحصیلی 99-1398
بدینوسیله نحوه درخواست متقاضیان مهمانی ، انتقال و تغییر رشته دانشجویان جهت سال تحصیلی 99-1398 به شرح ذیل اعلام می گردد :
کد خبر: 16240    1397/06/21
ثبت نام دانشجویان کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 1397
زمان،مکان و نحوه ثبت نام از پذیرفته شدگان مقاطع کاردانی،کارشناسی پیوسته و ناپیوسته سال 1397
کد خبر: 16140    1397/05/28
ثبت نام دانشجویان ورودی سال 1397
زمان ، مکان و نحوه ثبت نام دانشجویان ورودی سال 1397
کد خبر: 16151    1397/05/30
نحوه انتخاب واحد دانشجویان مهمان در نیمسال 971
به اطلاع دانشجویانی که با انتقال و مهمانی ایشان در این دانشگاه موافقت شده است می رساند :
کد خبر: 16058    1397/04/31
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و دانش آموختگان این دانشگاه می رساند :
بدینوسیله به اطلاع کلیه دانشجویان و دانش آموختگان دانشگاه بوعلی سینا می رساند کلیه فعالیت های آموزشی در مرداد 1397 صرفا در روزهای دوشنبه صورت می گیرد.
کد خبر: 12195    1396/11/03
اطلاعیه تمدید مهلت درخواست تغییررشته و انتقال توام با تغییررشته نیمسال دوم 96-95
مهلت درخواست تغییر رشته و انتقال توام با تغییررشته برای نیمسال دوم سال تحصیلی97-1396 از تاریخ 96/11/14 لغایت 96/11/18 تمدید شد.
  < 1 2 3 4 5  > 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند