تمدید مجدد ارزشیابی اساتید

 
کد خبر: 15800    1397/03/08

بدینوسیله به اطلاع می رساند : با توجه به مصوبه 7/خرداد/1397 شوراي آموزشي دانشگاه ارزشيابي اساتيد درنيمسال 962  صرفاً براي روزشنبه مورخ 97/3/12 در سامانه گلستان مجدد تمديد می گردد. 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند