تمدید مهلت ارزشیابی اساتید

 
کد خبر: 15751    1397/02/29

 بدینوسیله به اطلاع می رساند : با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان ارزشیابی اساتید از روز  یکشنبه مورخ 1397/2/30 لغایت چهارشنبه مورخ 2 /1397/3 تمدید گردید.

امور آموزشی دانشگاه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند