اطلاعیه تمدید مهلت درخواست تغییررشته و انتقال توام با تغییررشته نیمسال دوم 96-95

 
کد خبر: 12195    1396/11/03

مهلت درخواست های تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته  از تاریخ 14/11/96 لغایت 18/11/96 تمدید شد.

 

1- متقاضیان تغییر رشته و انتقال توام با تغییر رشته موظف هستند فرم درخواست را از اداره آموزش دانشکده  در مهلت مقرردریافت نموده و پس از تکمیل آن( با درج کدملیو کدرشته_ محل مورد نظرطبق دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری) جهت بررسی به مدیریت امور آموزشی دانشگاه واقع درسازمان مرکزی- طبقه همکف مراجعه و آن را به کارشناس یا واحد مربوطه به شرح زیر تحویل دهند.

جدول الف- متقاضیان تغییر رشته

ردیف

عنوان دانشکده

کارشناس مربوطه

شماره دفتر

1

علوم پایه، علوم انسانی، فنی تویسرکان

خانم عطریان

38

2

علوم اقتصادی، کشاورزی، مدیریت و حسابداری رزن

خانم بختیاری

38

3

مهندسی، شیمی، هنرو معماری،فنی و مهندسی کبودر آهنگ، صنایع غذایی بهار

آقای عسگری پور

35

 

 

 

جدول ب- متقاضیان انتقال توام با تغییر رشته

ردیف

عنوان دانشکده

واحد مربوطه

شماره دفتر

1

کلیه دانشکده ها

واحد پذیرش و ثبت نام

48

 

 

2- متقاضیان انتقال توام با تغییر رشته دانشکده های فنی تویسرکان،فنی کبودرآهنگ، صنایع غذایی بهارو مدیریت و حسابداری رزن لازم است در مهلت مقرر فرم کمیسیون موارد خاص را از اداره آموزش دانشکده دریافت و پس از تکمیل آن( با درج کدملیو کدرشته_ محلمورد نظرطبق دفترچه انتخاب رشته آزمون سراسری) جهت بررسی به مدیریت امور آموزشی دانشگاه واقع درسازمان مرکزی- طبقه همکف مراجعه و آن را به کارشناس یا واحد مربوطه به شرح فوق تحویل دهند.

 

3- متقاضیان انتقال توام با تغییر رشته که با درخواست ایشان موافقت می شود موظف هستند تا قبل ازپایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 نسبت به ارائه نامه موافقت دانشگاه مقصد، اقدام نمایند در غیر اینصورت به ایشان اجازه انتخاب واحددر نیمسال دوم سال تحصیلی جاری داده نخواهد شدو می بایست نسبت به اخذ مجوز برای بازگشت به تحصیل در این دانشگاه و مرخصی بااحتساب سنواتدر نیمسال دوم سال تحصیلی جاری اقدام نمایند.

 

4- کلیه متقاضیان تغییر رشته  و یا انتقال توام با تغییر رشته ورودی سال تحصیلی 97-96 لازم است قبل از درخواست در این خصوص شخصا تحقیق نمایند و در صورت حصول اطمینان و علاقه مندی به رشته جدید نسبت به درخواست اقدام نمایند، در غیر اینصورت طبق آئین نامه آموزشی بازگشت ایشان به رشته قبلی  امکان پذیر نمی باشد.

5- افرادی که درخواست های خود را از تاریخ 96/10/2 لغایت 96/10/13 جهت بررسی تحویل نموده اند لازم است تا قبل از شروع نیمسال تحصیلی( روزشنبه مورخ 96/11/14) به واحد مربوطه مراجعه و از نتیجه بررسی مطلع گردند.

مدیریت امور آموزشی دانشگاه 

ایمیل:
تصویر امنیتی:
 Security code

هیچ نظری برای این خبر نمایش داده نشده است.
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند