جدول 1-  برنامه زمانبندی ثبت نام دانشجویان ورودی سال 1397 ( کلیه مقاطع)

مقطع

تاریخ ثبت نام اینترنتی

تاریخ ثبت نام حضوری

ترتیب ثبت نام بر اساس حرف اول نام خانوادگی

 دکتری

و

کارشناسی ارشد ناپیوسته

 

17 و 18 شهریور 1397

از طریق سامانه گلستان

دانشگاه بوعلی سینا به نشانی golestan.basu.ac.ir

1397/06/19

الف ب پ ت ث ج چ

1397/06/20

ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض

1397/06/21

ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

 

کاردانی و کارشناسی پیوسته

بجز دانشکده های اقماری

22 و 23 شهریور 1397

از طریق سامانه گلستان

دانشگاه بوعلی سینا به نشانی golestan.basu.ac.ir

1397/06/25

الف ب پ ت ث ج چ

1397/06/26

ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص ض

1397/06/27

ط ظ ع غ ف ق ک گ ل م ن و ه ی

پذیرفته شدگان دانشکده های اقماری

(صنایع غذایی بهار، فنی کبودرآهنگ،فنی تویسرکان و مدیریت و حسابداری رزن)

22 و 23 شهریور 1397

از طریق سامانه گلستان

دانشگاه بوعلی سینا به نشانی golestan.basu.ac.ir

1397/06/31

کلیه پذیرفته شدگان

 

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند