واحد پذیرش و ثبت نام

شرح وظایف واحد پذیرش و ثبت نام

 • استعلام از سازمان سنجش آموزش کشور در مورد ظرفیت پذیرش دانشجو از آزمون سراسری در مقاطع مختلف تحصیلی.
 • پیگیری امور مربوط به ظرفیت نهایی پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی.
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی از سازمان سنجش آموزش کشور.
 • دریافت لیست پذیرفته شدگان از سازمان سنجش آموزش کشور.
 • برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی آموزشی دانشجویان جدیدالورود و دانش آموخته تحصیلات تکمیلی.
 • انجام امور ثبت نام و امتحانات دانشجویان در کلیه مقاطع مختلف تحصیلی براساس سیاست های متخذه.
 • انجام امور مربوط به امور پذیرفته شدگان
 • انجام امور مربوط به نظام وظیفه پذیرفته شدگان تحصیلات تکمیلی.
 • نظارت بر اجرای آئین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان.
 • نظارت بر اجرای  آیین نامه ها در خصوص انتقال و میمهانی دانشجویان تحصیلات تکمیلی.
 • اعمال دستورالعمل های صادره در خصوص پذیرفته شدگان در هر ترم.
 • بررسی درخواست دانشکده ها برای ایجاد رشته یا گروه جدید.
 • ارائه گزارشات لازم از وضعیت دانشجویان بورسیه به موسسه بورس دهنده.
 • نظارت بر حسن اجرای آیین نامه ها، بخشنامه و مصوبات آموزشی دوره های تحصیلات تکمیلی در واحدهای ذیربط و نظارت بر اداره خدمات آموزشی در واحدهای تابعه.
 • رسیدگی به مشکلات دانشجویان تحصیلات تکمیلی و برآورد نارسائی های آیین نامه ها و مصوبات و پیشنهاد راه حل به معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
 • پاسخگویی به سؤالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی.

 

جزئیات انجام امور فوق و گردش کار آنها در بخش مربوط به آن آمده است

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند