کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه و علوم ورزشی و تربیت بدنی و فنی و مهندسی تویسرکان

فاطمه عطریان
تحصیلات:  کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
تلفن داخلي:  392
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، اتاق 38
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند