کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی، کشاورزی، هنر و معماری و دانشگاه نهاوند و مدیریت و حسابداری رزن

معصومه عبدالهی
تحصیلات:  کارشناسی مدیریت آموزشی
تلفن داخلي:  390
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، اتاق 40
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند