کارشناس بازبینی امور آموزشی و پیشخوان خدمت- کارشناس صدور گواهی رتبه اداره دانش آموختگان

حمیدرضا اظهری
تحصیلات:  کارشناسی شیمی کاربردی
ایمیل:  hamid_azhari1@yahoo.com
تلفن داخلي:  387
آدرس:  سازمان مرکزی، طبقه همکف، اتاق 35
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند