فاطمه عطریان
کارشناس مسئول خدمات آموزشی دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه و علوم ورزشی و تربیت بدنی و فنی و مهندسی تویسرکان
معصومه عبدالهی
کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های اقتصاد و علوم اجتماعی، کشاورزی، هنر و معماری و دانشگاه نهاوند و مدیریت و حسابداری رزن
مهدی عسگری پور
کارشناس خدمات آموزشی دانشکده های فنی و مهندسی،شیمی،صنایع غذایی بهار و
مینو بیاتیان
کارشناس خدمات آموزشی تحصیلات تکمیلی
حمیدرضا اظهری
کارشناس بازبینی امور آموزشی و پیشخوان خدمت- کارشناس صدور گواهی رتبه اداره دانش آموختگان
علیرضا اصلانی
مسئول بایگانی جاری
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند