مسئول واحد رایانه

لیلا بارانچی
تحصیلات:  کارشناسی مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
تلفن داخلي:  425
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا، مدیریت امورآموزشی، طبقه همکف، اتاق41
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند