کارشناس واحد رایانه دانشکده های علوم انسانی، علوم اقتصادی، مهندسی

فهیمه سراج پویا
تحصیلات:  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
تلفن داخلي:  393
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند