مسئول واحد پذیرش و ثبت نام

فاطمه معمری
تحصیلات:  کارشناسی ارشد ریاضی جبر
ایمیل:  f.moameri@basu.ac.ir
تلفن:  08138381410
تلفن داخلي:  389
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا، سازمان مرکزی، طبقه همکف، اتاق 48
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند