مسئول دفتر مدیر امور آموزشی

رضا محمدی
تحصیلات:  فوق دیپلم
تلفن:  08138381091-Fax:08138380832
تلفن داخلي:  388
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، اتاق 36
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند