مدیر امور آموزشی

دکتر فرشاد دشتی
تحصیلات:  دکتری علوم باغبانی
مرتبه علمی:  دانشیار
تلفن:  08138381091
تلفن داخلي:  388
آدرس:   دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، اتاق 36
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند