معاون امورآموزشی

حسینعلی اکبری
تحصیلات:  کارشناسی حقوق
تلفن:  08138381003
تلفن داخلي:  391
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا، مدیریت امورآموزشی، طبقه همکف، اتاق 40
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند