مسئول دبیر خانه

فرشته فرمانی
تحصیلات:  دیپلم اقتصاد
تلفن داخلي:  442
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، اتاق 34
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند