کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور مدارک تحصیلی

مرضیه قدمی
تحصیلات:  کارشناسی
تلفن داخلي:  397
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، اتاق 33
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند