کارشناس اداره دانش آموختگان-صدور تاییدیه تحصیلی

صدیقه کاظمی
تحصیلات:  کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث
تلفن داخلي:  441
آدرس:  دانشگاه بوعلی سینا، ساختمان مرکزی، طبقه همکف، اتاق 45
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند