تقویم آموزشی

برای مشاهده تقویم آموزشی نیمسال اول 99-1398 اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تقویم آموزشی تفصیلی نیمسال اول 99-1398 اینجا کلیک کنید.
برای مشاهده تقویم آموزشی نیمسال دوم 99-1398 اینجا کلیک کنید.
 
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند