مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه پایان تحصیلات

 

            دانش آموخته گرامي :

جهت تحويل مدارك به منظور صدور گواهي موقت و دانشنامه خواهشمند است به يكي از دو روش زير اقدام نماييد.

1-     مراجعه حضوري صبح ها شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8 تا 12 جهت تحويل مدارك به كارشناسان اداره دانش آموختگان

2-     واريز مبلغ 17950 ( هفده هزار و نهصد و پنجاه تومان )   به شماره حساب بانک ملی (2174775615006 ) پست اماني استان همدان و ارسال فيش واريزي همراه با ساير مدارك  جهت صدور مدرك تحصيلي و تكميل فرم درخواست مدرك تحصيلي )

مدارك لازم جهت صدور گواهي موقت

1-     سه قطعه عكس 4*3 اداري

2-     رو گرفت برابر با اصل كارت پايان خدمت

3-     يك قطعه تمبر دولتي (10000 ريالي ) از بانك ملي يا بانك تجارت شعبه دانشگاه بوعلي سينا

4-     رو گرفت برابر با اصل كارت ملي

 

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه شبانه

1-             اصل گواهي موقت

2-             سه قطعه عكس 4*3 اداري

3-     رو گرفت برابر با اصل كارت پايان خدمت

4-     يك قطعه تمبر دولتي (10000 ريالي ) از بانك ملي

5-     رو گرفت برابر با اصل كارت ملي

6-    فرم تسويه حساب وام دانشجويي از صندوق رفاه دانشجويي
7-دانشنامه و نامه لغو تعهد قبلی همراه با روگرفت ازآنها

 

مدارك لازم جهت صدور دانشنامه روزانه

1-اصل گواهي موقت

2-پرينت بيمه تامين اجتماعي  ويا خدمات درماني جهت سوابق كاري مهر و امضاء شده

درصورتي كه دانش آموخته ، كارمند رسمي يا پيماني يكي از  ادارات دولتي مي باشند مي توانند اصل آخرين حكم حقوقي همراه با نامه از امور اداري خطاب به مديريت امور آموزشي دانشگاه بوعلي سينا با ذكر دقيق ابتدا وانتهاي خدمت به روز و ماه و سال را ارائه نمايند.

در ضمن جهت  متعهدين خدمت آموزش و پرورش  ارائه فرم 502 و نامه لغو تعهد الزامي است.

4-سه قطعه عكس پرسنلي 4*3

(خواهران بدون آرايش و با حجاب  اسلامي )

5-روگرفت برابر اصل گواهي موقت دوره هاي آموزشي بعد(در صورت ادامه تحصيل )

6-روگرفت برابراصل دانشنامه ونامه لغو تعهد مقاطع قبل

7-فرم تسويه وام صندوق رفاه دانشجويان (تماس با داخلي 514 آقاي نمدي) ( اداره رفاه )

 

تذكر1  :

شرايط اخذ دانشنامه  با نامه عدم كاريابي:

دانش آموختگاني كه تا كنون موفق به كسب فرصتهاي شغلي در ايران نشده اند با شرايط ذيل مي توانند جهت دريافت مدرك به اين اداره مراجعه نمايند.

1-      مراجعه و ثبت نام در اداره كل كار،  تعاون و رفاه و امور اجتماعي ( از زمان ثبت نام تا اخذ نامه عدم كاريابي ، حداقل 6 ماه بايد گذشته باشد )

2-     دانش آموخته ، دانشجوي روزانه در مقاطع بالاتر ، در زمان ثبت نام نباشد.

3-     در پرونده تحصيلي دانش آموخته هيچ گونه استعلام جهت استخدام موجود نباشد.

4-     از زمان صدور كارت پايان خدمت يكسال سپري شده باشد.

تذكر 2:

دانش آموختگاني كه حائز شرايط دو بند فوق نيستند مي توانند از طريق واريز شهريه سنوات آموزش رايگان به حساب وزارت علوم، جهت اخذ دانشنامه  اقدام نمايند.

 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا    
 
کد پستی: 65178-38695   تلفن: +98-81-38381601-10    

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند